Jigging

Jigging

Nguồn gốc của bộ môn câu Jig biển sâu

Yoichi Mogi được coi như bậc thầy của môn câu jigging, là môt tay câu bờ từ đầu năm 1990,ông ta bắt đầu...