Điểm Câu

Điểm Câu

Câu cá trên bãi biển và những kỹ thuật căn bản dành cho người mới bắt đầu (Sưu tầm)

Lần đầu tiên tôi đi câu cá trên bãi biển, tôi nhớ có cảm giác phấn khích xen lẫn một chút bối rối...

Hồ Dịch Vụ

Các hồ câu lure quanh Sài Gòn

Nay mình sẽ chia sẻ vài hồ cho câu lure, đặc biệt các bạn mới tập câu lure nên đi dịch vụ nhiều,...