kỹ thuật câu đài

Kinh Nghiệm

Hướng dẫn cách cân phao câu đài

Cách làm một bộ trục câu Đài Dụng cụ gồm: dây câu (dây chính và dây nhánh), lưỡi câu (thường sử dụng lưỡi...